Nemokamas pristatymas perkant internetu už 35€ ir daugiau

Prekių grąžinimas ir keitimas

Visiems kavos aparatams suteikiama gamintojo garantija, kurios terminus ir kitas sąlygas rasite tokių prekių aprašymuose bei garantiniuose talonuose. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos, kurios nurodytos garantiniame talone ir prekės naudojimo instrukcijoje. Norėdami išvengti nesusipratimų, primygtinai prašome Jūsų atidžiai perskaityti prekės eksploatavimo instrukciją, garantinių įsipareigojimų ir nemokamo serviso aptarnavimo sąlygas.

Pateikdami prekę garantiniam remontui, būtinai pateikite prekės pirkimo dokumentą ir prekės garantinį taloną. Garantijos galiojimo metu garantinis remontas atliekamas nemokamai.

Garantinio aptarnavimo sąlygos netaikomos:

 • jei nėra teisingai be braukymų ir taisymų užpildyto garantinio lapo ar jį atitinkančio dokumento;
 • jei gaminys naudojamas nesilaikant naudojimo instrukcijoje nurodytų reikalavimų;
 • jei buvo atliktas bet koks savarankiškas remontas, pažeistos plombos, yra požymių, kad gaminį buvo bandyta ardyti ir pan.;
 • jei yra mechaninių gaminio korpuso pažeidimų;
 • jei gaminys buvo neteisingai prijungtas prie elektros maitinimo tinklo, ar sugedo atliekant darbus elektros pastotėse, skydinėse ar pan.;
 • įvykus gedimams dėl elektros tinklo įtampos svyravimų, žaibo išlydžių ar kitų stichinių nelaimių;
 • jei gaminys sugedo dėl netinkamo kietumo vandens, agresyvių medžiagų, skysčių poveikio, patekus į vidų pašaliniams daiktams, vabzdžiams;
 • jei gedimai atsirado dėl laidų trumpo jungimo, statinės įtampos ir kitų poveikių, atliekant jungimo-instaliavimo ar gaminio priežiūros darbus, gaminiui ęsant įjungtam į elektros maitinimo tinklą;
 • jei gaminys buvo naudojamas netinkamoje, pavyzdžiui, drėgnoje, šaltoje aplinkoje;
 • jei gaminys buvo sąmoningai sugadintas;

Tuo atveju, jei nusipirkę vieną iš šių prekių, pastebėjote, kad ji yra nekokybiška, Jūs turite teisę grąžinti tokią prekę mums per 7 (septynias) darbo dienas nuo pristatymo Jums dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Jums grąžinami sumokėti pinigai.

Atkreipiame dėmesį, kad:

 • gamintojo garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekių dalims;
 • visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į garantinį centrą ir iš jo, apmoka Pirkėjas;
 • suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos sąlygos galioja likusį garantijos laiką;