Nemokamas pristatymas perkant internetu už 35€ ir daugiau

Parduotuvės taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

 1. Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “Mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”).

II. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

 1. Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Užsakyti”.
 2. Kiekviena sutartis (užsakymas ) sudaryta tarp Mūsų ir Jūsų yra saugoma e-parduotuvėje.
 3. Atsiųstas ir atspausdintas užsakymas el. paštu yra išankstinė sąskaita-faktūra pagal kurią gali būti atliekamas apmokėjimas.

III. Jūsų teisės

 1. Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.
 2. Jūs turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

IV. Jūs įsipareigojate

 1. Priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
 2. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti.
 3. Jei Jūs, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisakote priimti prekes, Jūs privalote padengti prekių pristatymo išlaidas ir sumokėti 100 EUR baudą.
 4. Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

V. Mūsų teisės

 1. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
 2. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.
 3. Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

VI. Mes įsipareigojame

 1. Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 2. Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.
 3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus.

VII. Prekių pristatymas

 1. Prekes pristatome Mes arba Mūsų įgaliotas atstovas.
 2. Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su pristatančiuoju patikrinti siuntos būklę ir pastebėję siuntoje esančių daiktų išorinį pažeidimą  apie tai mus kuo skubiau informuoti.
 3. Jums priėmus prekę ir pasirašius Sąskaitoje – faktūroje arba siuntos pristatymo dokumente yra laikoma, kad siunta yra perduota tvarkinga.

VIII. Daiktų grąžinimas

 1. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
 2. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Mes ar Mūsų atstovas nepriima daikto grąžinimui.
 3. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.
 4. Prekes grąžinate Jūs savo transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.
 5. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Mes įsipareigojame pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai Mes neturime analogiškos prekės, Mes grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.

IX. Atsakomybė

 1. Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.
 2. Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.
 3. Jūs atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
 4. Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per Mūsų e-parduotuvėje esančias nuorodas.
 5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

X. Informacijos siuntimas

 1. Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
 2. Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate Mūsų e-parduotuvės skyriuje “Susisiekite su mumis” nurodytomis priemonėmis.

XI. Asmens duomenų apsauga

 1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurią reglamentuoja atitinkantys LR Teisės Aktai ir kurią vykdoma atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas.
 2. Pirkėjo asmens duomenų saugojimo trukmė – 5 metai nuo Pirkėjo paskutinio pirkimo Parduotuvėje. Pirkėjo asmens kodas ir paso/tapatybės kortelės numeris gaunamas tik tuomet, kai Pirkėjas nori įsigyti prekę lizingo būdu; Šie duomenys Parduotuvėje nesaugomi, o iškart perduodami lizinguojančiai bendrovei.
 3. Pardavėjas neperduoda (išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo įvykdymui (pvz. pašto kurjeriai).

XII. Baigiamosios nuostatos

 1. Bet kokios e-parduotuvės informacijos platinimas be raštiško Pardavėjo sutikimo draudžiamas.
 2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.
 3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.